Nota prawna

Informacje prawne serwisu Wszystkie materiały i źródła znajdujące się na tej stronie informacyjnej (w niektórych tekstach, zdjęciach, utworach audiowizualnych) stanowią przedmiot praw autorskich i podmiotu określonego powyżej (dalej: sprzedawca) lub są udostępniane przez Sprzedającego ich właścicielom. Powielanie, udostępnianie lub publiczne objaśnianie możliwe jest wyłącznie w przypadku sprzedaży na wyłączność. Wyrażona zgoda nie może być traktowana jako inna przyczyna i może zostać wyrażona w każdym czasie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane na innych stronach internetowych, do których linki znajdują się na stronie Sprzedawcy. W momencie wprowadzenia linków zewnętrznych na naszej stronie nie odnotowaliśmy pod wskazanym adresem żadnych treści o charakterze bezprawnym. nie ponosimy odpowiedzialności za istnienie takich treści na innych stronach internetowych, gdyż strony te nie reprezentują naszych treści i nie mamy obowiązku ich sprawdzania i kontrolowania.